สูตรไขว้วัคซีน

งานวิจัย ศิริราช สูตรไขว้วัคซีนได้รับการเผยแพร่ทั่วโลก

อีกหนึ่งความภูมิใจและความเป็นปลื้มกับงานวิจัยของทางศิริราชที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการใช้วัคซีนสูตรไขว้เข็มสามเพื่อใช้ในการกระตุ้นหลังจากฉีดวัคซีนครบสามเดือนแล้ว พิสูจน์อย่างเป็นทางการว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการฉีดวัคซีนแบบเดียว โดยทางองค์การอนามัยโลก WHO ได้นำ ไปเผยแพร่และให้ความรู้ในเรื่องนี้ให้กับคนทั่วโลก สูตรไขว้วัคซีนที่คิดค้นและวิจัยโดยฝีมือคนไทยสู่สายตาทั่วโลก

งานวิจัยที่เป็นผลดีกับการศึกษาวัคซีนโควิดต่อไป

สืบเนื่องจากการเผยแพร่บทความในเรื่องของการใช้วัคซีนสูตรไขว้ ในระหว่างเชื้อเป็นและเชื้อตายเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการเกิดภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ได้มีเพียงวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอเท่านั้นที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยผลงานดังกล่าวเป็นการศึกษาและวิจัยภายใต้โครงการความปลอดภัยและการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของวัคซีนโควิด เป็นการร่วมงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัคซีนกว่า แต่ท่านด้วยกันที่ดำรงตำแหน่งเป็นแพทย์และนักวิจัย จากสถาบันศูนย์วิจัยคลินิกแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกแพทย์ทยาศาสตร์ศิริราชมีการเปิดเผยว่าทางองค์การอนามัยโลก WHO ได้นำเอกสารอ้างอิงการวิจัยจากประเทศไทยในเรื่องของการ ฉีดวัคซีนสูตรไขว้เป็นตัวพิสูจน์ว่างานวิจัยนี้สามารถนำไปให้ความรู้เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการผลิตวัคซีนเพื่อต่อต้านโรคระบาดโควิดในอนาคตต่อไปและยังเป็นฝีมือของคนไทยที่ทำให้เห็นประสิทธิภาพของการใช้วัคซีนที่หลากหลายไม่ใช่เพียงประเภทเดียวเหมือนในยุโรป

กราฟตารางผลการวิจัยฉีด 2 เข็มภูมิตกแน่นอน

ถ้ามองจากตัวกราฟแล้วจะเห็นได้ชัดว่าภูมิคุ้มกันเฉลี่ยมีการเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อได้รับการฉีดเชื้อเป็นกับเชื้อตายเข้าด้วยกันและมีการบูทเข็มสามที่เป็นวัคซีนจากเทคโนโลยี mRNA โดยเฉพาะวัคซีนเชื้อตายของ Sinovac ร่วมกับ ไฟเซอร์ และมีการใช้โมเดอร์น่าเพื่อเป็นเข็มกระตุ้นเข็มสามเข้าไปจะเห็นได้ชัดว่าสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการป่วยจนไปถึงการคร่าชีวิตได้

โดยการศึกษาเรื่องภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนสองเข็มแรกและเทียบกับการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านไวรัสของสายพันธุ์เดลต้ากับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค สองเข็ม และวัคซีนแอสตราเซเนกาสองเข็ม หลังจากมีการทดสอบภูมิคุ้มกันพบว่าภูมิคุ้มกันขึ้นสูงเพียงแต่เล็กน้อยเท่านั้น และถึงแม้จะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเชื้อตายอย่างซิโนแวค ก็ยังพบว่าภูมิคุ้มกันตกลงเป็นอย่างมากในระยะเวลาสามเดือนหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้าไป

จากผลการวิจัยนี้จึง สร้างให้มีการวิจัยเข็มกระตุ้นเข็มสามที่เป็นลักษณะของการฉีดไขว้วัคซีนที่มีการผลิตโดยเทคโนโลยีที่ต่างกันในเดือนที่สามหลังจากได้รับวัคซีนสองเข็มแรกเพื่อให้ภูมิคุ้มกันยังอยู่และป้องกันการเกิดโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในวงกว้าง

เชื้อตายสองเข็มกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีพอ

จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาการเพิ่มศักยภาพของการฉีดวัคซีนเพื่อต่อต้านเชื้อไวรัสในสองเข็มแรกโดยการฉีดเทคโนโลยีที่ต่างกันเข้าไปเป็นเข็มที่สาม พบว่าการใช้วัคซีนที่เป็นเชื้อตายมาเป็นเข็มตั้งต้นและใช้วัคซีนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี mRNA เพื่อมาเป็นเข็มกระตุ้นเข็มสามพบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอสองเข็ม แต่ในทางกลับกันหากคุณใช้วัคซีน mRNA เป็นตัวตั้งต้นแล้วนำเชื้อตายมาฉีดเพื่อเป็นเข็มกระตุ้นจะให้ผลในทางตรงกันข้ามเพราะไม่ได้มีการสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมหรือมีแต่เล็กน้อยไม่ได้สูงมากจนมีนัยสำคัญ

ในขณะที่มีการเผยแพร่งานวิจัยและงานติดตามนี้ทางด้านทีมผู้วิจัยก็มีการส่งเสริมให้บุคคลที่ยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่งมีประมาณประชากรมากกว่า 30% ด้วยกันที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบยืนยันว่าจะช่วยลดความรุนแรงในการติดโรคได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันการเข้าถึงวัคซีนเป็นไปได้ไม่ยากแล้ว

ผลการวิจัยและติดตาม

หลังจาก 12 สัปดาห์ที่ไม่มีการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชนิดใดภูมิคุ้มกันมีการลดลงอย่างเห็นได้ชัดจึงจำเป็นต้องมีเข็มกระตุ้นทุกครั้ง ไม่ว่าจะฉีดด้วยเทคโนโลยีใดก็ตามการรับเข็มกระตุ้นอยู่เสมอจะเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาวได้ดีกว่า โดยหลังจากการฉีดเชื้อตายอย่างซิโนแวค ไปแล้วสองเข็มพบว่าการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์ ในการกระตุ้นเป็นเข็มสามจะได้ภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้วัคซีนเชื้อตายที่เหมือนกันอย่างซิโนฟาร์ม