พระนเรศวรมหาราช ภาค 1

พระนเรศวรมหาราช ภาค 1 ราชาแห่งไฟ นำชาติไทยสู่อิสรภาพ

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 ภาคแรกของภาพยนตร์ไทยหนังสงครามไตรภาคชุด จุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องราวในช่วงวัยเด็กของพระนเรศหรือองค์ดำไปเป็นตัวประกันในหงสาวดีที่ให้สัตย์สาบานว่าจะเลี้ยงดูดุจพระโอรสและได้มาฝึกวิชาอยู่ที่วัดหน้าประตูเมือง

เนื้อหาสำคัญของหนังเรื่อง พระนเรศวรมหาราช ภาค 1

พระนเรศวรมหาราช ภาค 1 โดยเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสงครามภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์การเล่าเรื่องราวในครั้งประวัติศาสตร์ในช่วงวัยเด็กของพระนเรศหรือองค์ดำได้ถูกเป็นตัวประกันในหงสาวดีสมัยพระชนมายุได้ 9 ชันษา ทรงเป็นที่รักใคร่อขงพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองดุจบุตรร่วมสาย ด้วยพระปรีชาสามารถด้านพิชัยยุทธและทรงมองการณ์ไกลว่าพระนเรศวรจะได้เป็นใหญ่ในอุษาคเนย์ประเทศ พระเจ้าบุเรงนองทรงโปรดให้พระมหาเถรคันฉ่องเป็นพระอาจารย์ถ่ายทอดศิลปวิยาการแก่องค์ดำ จึงเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถเชี่ยวชาญการยุทธ กลช้าง กลม้า กลศึก จึงเป็นที่พอพระทัยต่อพระเจ้าบุเรงนอง แต่ทางตรงกันข้ามกับพระเจ้านันทบุเรงและราชโอรสมังสามเกียด ทรงผูกจิตริษยาพระนเรศวรเป็นที่โปรดปรานมากกว่าราชนิกุลข้างพม่า

เมื่อครั้งที่องค์ดำอยู่ที่นครหงสาวดี ได้พบกับเด็กชายผมยาวเร่ร่อนที่ไม่มีชื่อ และพยายามขโมยของเพื่อหาอะไรกินและกำลังถูกรังแก ทำให้องค์ดำได้เข้ามาช่วยเหลือและเด็กคนนี้ได้สาบานว่าจะติดตามองค์ดำไปตลอดและเมื่อเข้ามาอยู่ที่วัดหลวงตาได้ตั้งชื่อเด็กว่าบุญทิ้ง และได้พบกับมณีจันทร์เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในวัดและทำให้ทั้งสามเติบโตมาด้วยกัน

ความน่าสนใจของหนังเรื่อง พระนเรศวรมหาราช ภาค 1 มีอะไรบ้าง?          

ภาพยนตร์ไทยทรงคุณค่า พระนเรศวรมหาราช ภาค 1 การเล่าเรื่องราวสมัยอดีตให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายและทำให้เห็นถึงการปูเรื่องตั้งแต่สมัยเด็กทำให้ทราบความเป็นมาได้อย่างเข้าใจง่าย และได้ข้อคิดดี ๆ จากเรื่องนี้ไม่น้อยและมีจุดต่างประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ดังนี้

  • พระนเรศวรเมื่อพระองค์ประกันประทับอยู่ที่หงสาวดีในวัยเยาว์ไม่ได้มีหลักฐานว่าพระองค์บวชเป็นเณร
  • มณีจันทร์เป็นบุคคลที่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นพระชายาแต่ไม่ได้ทราบที่มาที่ไป แต่ในภาพยนตร์กำหนดให้เป็นธิดาลับของพระเจ้าบุเรงนองกับพระนางจันทรา
  • บุญทิ้งหรือออกพระราชมนูเป็นพระสหายกับพระนเรศวรตั้งแต่วัยเยาว์แต่ก็ไม่มีที่มาที่ไปเช่นกัน

พระนเรศวรมหาราช ภาค 1 ภาพยนตร์ไทยที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้เป็นเรื่องราวที่เข้าใจง่ายขึ้นและมีให้ติดตามหลายภาคต่อในแต่ละช่วงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์